Rekommenderas Intressanta Artiklar

Information

16.2: Cytokininer - Biologi

Learning ObjectiveIdentify the locations of synthesis, transport, and actions of cytokinins.Cytokinins are plant hormones that promote cytokinesis (cell division) are derivatives of the purine adenine. (They are not to be confused with cytokines.) The effect of cytokinins was first reported when it was found that adding the liquid endosperm of coconuts to developing plant embryos in culture stimulated their growth.
Läs Mer
Information

10.5: RNA-vikningsproblem och tillvägagångssätt - biologi

Slutligen kommer vi till den punkt där vi vill studera RNA-strukturen. 10.7Den optimala strukturen kommer att vara den med ett minimum av fri energi och enligt konventionen är negativ energi stabiliserande, och positiv energi är icke-stabiliserande. Med hjälp av detta ramverk kan vi använda dynamisk programmering (DP) för att beräkna den optimala strukturen eftersom 1) detta poängschema är additivt 2) vi tillät pseudoknuter, vilket innebär att vi kan dela RNA i två mindre som är oberoende och lösa problem för dessa mindre RNA.
Läs Mer