Andra

BlodplättarTrombocyter: Grundläggande i koagulationsprocessen

Vad är

Trombocyter, även kända som trombocyter, är anucleaterade cytoplasmiska fragment som finns i blodet.

funktion

- Trombocyter har sin huvudfunktion att delta i processen för blodkoagulation, dvs bildandet av koaguler.

Huvuddragen hos trombocyter:

- De har ingen kärna.

- De härrör från megakaryocytcytoplasmafragment.

- De har form av platta skivor (när de cirkulerar i blodet).

- Åtgärder mellan 1,5 och 3,0 mikrometer i diameter (så kan bara ses på kraftfulla mikroskop).

- Ha en livslängd på mellan 8 och 10 dagar. Därefter förstörs de och tas bort från cirkulationen av mjälten.

Visste du det

Ökningen av blodplättar i humant blod kallas trombocytos.

- Minskningen av antalet blodplättar i humant blod kallas trombocytopeni.

- Den normala mängden blodplättar i humant blod är mellan 150 000 och 400 000 per kubik millimeter blod.