Valfritt

GallblåsanGallblåsan: Galllagring

Introduktion (vad det är)

Gallblåsan är ett muskelorgan som ansvarar för lagring av gallan och finns i de flesta ryggradsdjur. Hos människor är det en päronformad membransäck som ligger under ytan på leverens högra lob, precis bakom de nedre revbenen.

funktion

Gallblåsans funktion är att lagra den leverutsöndrade gallan, som kommer in i den genom lever- och cystiska kanalerna och förblir där tills den krävs av matsmältningskanalen.

Operationsöversikt

Vid funktion inom normalområdet tömmer gallblåsan innehållet genom gallkanalen in i tolvfingertarmen för att underlätta matsmältningen och därigenom gynnar tarmrörelser och näringsupptag. Det förhindrar också nedbrytning och emulgerar fett.

Gallprovsproblem

Det vanligaste problemet med gallblåsan är närvaron av stenar, vars form och storlek sträcker sig från storleken på ett korn till storleken på ett päron. De bildas av gallsalter och är vanligare hos diabetiker, svarta människor, kvinnor, särskilt de som lider av fetma och de som redan har haft flera graviditeter. Det är känt att det ökar med åldern.

De främsta orsakerna till stenbildning är den överdrivna mängden kalcium och kolesterol i gallan och kvarhållande av gall i gallblåsan under en längre period. Den vanligaste behandlingen för detta problem är att stenarna avlägsnas genom operation, i de fall kirurgiskt ingripande kan ersättas av andra behandlingar som endast kan anges av läkaren.