Allmänna

GrönsaksvakuoleVäxtvakuol: stor påse närvarande i cytoplasma (i blått på bilden)

Vad är grönsaksvakuol

Vakuolen är ett stort utrymme som finns i växtcellen. I detta utrymme, som är en slags påse, finns en vattenhaltig vätska som kallas celljuice.

Vakuolerna är belägna i cellens cytoplasma.

Funktion i växter

Liksom andra cellorganeller spelar vakuoler också en viktig roll i cellfunktionen. Förutom att fungera som en behållare av ämnen, reglerar de också de vattenförändringar som inträffar i osmosprocessen.

Vakuolen ansvarar också för att bibehålla det hydrostatiska trycket i växtcellen.

nyfikenhet:

- Vakuolen finns också i vissa djurceller, men de är mycket mindre än växtcellen. Ett vanligt exempel är fettceller som har fettvakuoler.