Allmänna

BasofilerBasofil: viktigt i immunsystemet

Vad är (betydelse)

Basofiler är vår kropps försvarsceller, vilket betyder att de är en av subtyperna av leukocyter (vita blodkroppar). Dessa celler är mycket viktiga för vårt immunsystem.

funktion

Medan man bekämpar en infektion i kroppen släpper basofiler två viktiga ämnen. Heparin, som är en viktig antikoagulant. Den andra är histamin, som fungerar som en vasodilatator vid allergier.

Basophils huvudsakliga egenskaper

- Basofiler har granulat i sin cytoplasma. Dessa granuler är stora (mycket större än kärnan).

- Har förmågan att frisätta heparin och histamin under processen att bekämpa smittämnen.

- De bildas i vår benmärg.

- Bara mellan 1% och 2% av leukocyterna i vårt blod är basofiler.

Referensvärde och leukogram

- En frisk person (över 16 år) har mellan 0 och 200 basofiler per kubik millimeter blod. Dessa betraktas som normala värden. Basofiler kontrolleras genom att utföra ett blodprov som kallas ett leukogram, som kontrollerar mängden leukocyter i blodet, liksom deras subtyper.

Video: $50,000 Game Of Extreme Hide And Seek - Challenge (September 2020).