I detalj

BiomesVattenbiom

Introduktion - vad det är

I ekologi kallas ett bioom ett biologiskt samhälle, det vill säga fauna och flora och deras interaktion med varandra och med den fysiska miljön: jord, vatten och luft.

Biotiskt område och biomes huvudsakliga egenskaper

Biotiskt område är ett geografiskt område ockuperat av ett bioom, dvs. regioner med samma typ av klimat och vegetation. Emellertid kan ett bioom ha en eller flera dominerande vegetation.

Även om de kan ha olika djur och växter, är det känt att det finns många likheter mellan landskapen på olika kontinenter, detta beror på påverkan av makroklimat (jordtyp, substrattillstånd och andra fysiska faktorer).

Enligt några är de fem viktigaste biotyperna: vattenlevande, öken, skog, underväxt och tundra (vegetation från det organiska materialet som förekommer under den korta upptiningstiden i de polära klimatregionerna).

Vissa går dock lite längre i denna klassificering. Enligt dem finns det bara i Brasilien sex olika typer av biome, nämligen: Amazon Rainforest, Cerrado, Pantanal, Caatinga, Atlantic Forest och Coastal Zones.

Det finns också en klassificering för vattenlevande biomer, som är uppdelade i sötvatten och marina biomer, dvs de som tillhör havsvatten.

Ekologisk nyfikenhet:

- Jordens bioom består av biosfären.

Video: Biomes of World-Desert-Rainforest-Taiga-Deciduous Forest-Grasslands-Savanna-Tundra (September 2020).