Information

MykologiMykologi: vetenskap som studerar svampar

Vad är - definition

Mykologi är en vetenskap, en gren av mikrobiologi, som studerar svamparna och deras egenskaper. Denna vetenskap kallas också mykologi.

De huvudsakliga teman och egenskaperna hos svamparna studerade av Mycology är:

- Taxonomi (svampklassificering)

- Systematisk (beskriver biologisk mångfald och förhållanden mellan organismer)

- Morfologi (studie av svampformer eller delar därav)

- Biokemi (studerar de kemiska processerna som förekommer i svampar)

- Användning av gynnsamma effekter av svampar på livsmedelsproduktion, läkemedel etc.

- Skadliga egenskaper hos vissa svamparter.

vetenskapsmän

De professionella (forskare) som studerar svamparna kallas mykologer eller mykologer. Det är biologikandidater som specialiserat sig på svamp, främst genom forskarutbildningar.

Biologisk nyfikenhet:

Uttrycket mykologi kommer från det grekiska språket, där "mikes" betyder svamp och "logotyper" betyder studie.

Video: Hur fungerar svampar? Biologi - (September 2020).