Information

ElektroforesElektrofores: DNA-separering

Vad är

Elektrofores är ett sätt att separera DNA-fragment som syftar till rörligheten hos dessa fragment längs en gel som får applicering av en elektrisk ström.

Hur det händer

Det negativt laddade DNA kör genom gelén till den positivt laddade polen. Fragmenten är separerade efter storlek, med de som är lättare och mindre kör framför och de största och tyngsta bakom.

Typer av elektroforesgeler

Geler kan vara av två typer: Argarose (naturlig polysackarid) eller Polyakrylamid (syntetisk matris).

Skillnaden mellan dessa två typer av geler är i färgen när du tittar på produkten från PCR.

Visste du det

"Det huvudsakliga sättet att identifiera nukleinsyror är genom elektroforesmetoden."

Video: Elektrofores (September 2020).