Information

Växtcell

Växtcell


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Växtcell: Olika typer av växtfunktioner

Vad är

Växtcellen är mycket lik djurcellen, den skiljer sig bara från den andra cellen genom att den har några fler organeller såsom cellväggen och kloroplaster.

Komponenter och funktioner

Växtcellen består av protoplasmiska komponenter (kärna, endoplasmatisk retikulum, cytoplasma, ribosomer, golgikomplex, mitokondrier, lysosomer och plaster.) Och icke-protoplasmiska komponenter (vakuoler, cellvägg och ergastriska ämnen).

Cellväggen är en unik egenskap hos växtceller, den har funktionen att skydda och forma vuxna celler. Det bildas huvudsakligen av cellulosa.

Kloroplaster är klorofyllplaster, de ansvarar för fotosyntes. De finns endast i celler exponerade för ljus.

Liksom i djurcellen utför växtcellen olika typer av funktioner för att upprätthålla sin balans och livslängd.