Information

Alger

Alger


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Gröna alger på vattnet i en sjö

införandet

Tidigare klassificerades alger som ett primitivt underriket i växtriket. Det mesta klassificeras för närvarande inom det protistiska området, eller i en annan stor grupp som kallas eukaryoter, som inkluderar mer utvecklade djur och växter.

Huvudsakliga egenskaper hos alger

Alger har klorofyll och kan producera sin egen mat genom fotosyntesprocessen.

Inom haven är de spridda över stora delar av vår planet. De finns också i sötvatten och till och med ur vatten. Men nästan alla alger är marina.

Alger som trivs i förorenat vatten är ofta giftiga och multiplicerar mycket snabbt. Denna process orsakar en överdriven ökning av antalet och följaktligen en allvarlig obalans i ekosystemet.

Tång är den primära tillverkaren av näringsämnen som tillförs hela systemet, och de är också av stor betydelse för deras förmåga att förse hela marint liv med syre genom fotosyntes.

Visste du det

- Den gren av biologin som studerar alger kallas ficology eller algology.