I detalj

SömngångSleepwalking: Aktiviteter under sömn

Vad är sömnpromenader

Sömnpromenader är ett dissociativt sinnestillstånd där man står upp under sömnen för att utföra motoriska aktiviteter utan att vara medveten om sina handlingar.

Sleepwalkers kan agera som om de letar efter förlorade föremål eller har någon annan inställning som återspeglar någon annan typ av situation som du skulle reagera på om du var medveten.

Encefalogrammen indikerar att sömnpromenader inträffar under den djupa sömnfasen. Sömnvandraren kan också tala under sömnen och det är sällsynt att denna störning orsakar skador.

I de fall det förefaller sporadiskt betraktas det inte som en bild av allvarlig psykisk störning.

Sleepwalking är det namn som ges till den som lider av sleepwalking.

Visste du det

- Det finns redan medicinska behandlingar i specialiserade kliniker för sömnstörningar (inklusive sömnpromenader).