Information

6.5.1: Kemiska analyser, radioisotopiska metoder och mikroelektroder - biologi

6.5.1: Kemiska analyser, radioisotopiska metoder och mikroelektroder - biologi


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Det finns många tester och analyser tillgängliga som används för att hjälpa till med bakteriell identifiering i en mängd olika miljöer.

Lärandemål

  • Jämför de olika testerna som kan användas i studier av mikrober

Nyckelord

  • Kemiska analyser som används för bakteriell identifiering använder olika komponenter i mikroorganismerna inklusive strukturella, cellulära och metaboliska indikatorer.
  • Radioisotopiska metoder inkluderar användningen av radioisotoper för att hjälpa till att identifiera specifika metabola vägar som används av bakterier genom att spåra upptag och nedbrytning av specifika näringsämnen märkta med radioaktivitet.
  • Mikroelektroder används ofta vid bakteriell identifiering, specifikt för patogena bakterier, som ett sätt att identifiera biologiska komponenter i en mängd olika miljöer genom att kombinera med biosensorer.

Nyckelbegrepp

  • peptidoglykan: En polymer av glykan och peptider som finns i bakteriecellsväggar.

Inom området mikrobiologi finns specifika tester eller analyser som används för att kvantitativt och kvalitativt mäta mikroorganismkomponenter. Dessa analyser används ofta för att hjälpa till med bakteriell identifiering. Tre huvudtyper som används för detta ändamål inkluderar kemiska analyser, radioisotopmetoder och användning av mikroelektroder. Följande är en översikt över dessa metoder.

Kemiska analyser

Kemiska analyser används för att identifiera och bestämma kemiska komponenter i en mikroorganism. Många av dessa analyser testar för specifika cellulära komponenter och kan ha överlappning med kemisk analys, som fokuserar på exakt kemisk sammansättning.

Gram färgning

Exempel på kemiska analyser inkluderar det klassiska testet för Gram-positiva eller Gram-negativa bakterier via Gram-färgning. Gramfärgning används för att differentiera bakterier till någon av dessa gramgrupper. Gramfärgningstekniken är baserad på både kemiska och fysikaliska egenskaper hos bakteriecellsväggar och tester för närvaron av peptidoglykan.

Oxidativ-Jäsning Glukostest

O-F-testet används för att bestämma på vilket sätt en bakterie är kapabel att metabolisera kolhydrater som glukos. De två huvudmekanismerna från vilka bakterier kan få energi inkluderar oxidation av glukos och laktosjäsning. Denna specifika analys identifierar vilken metod bakterier använder genom att odla bakterier under olika förhållanden.

Hydrolystest

Hydrolysprocessen kännetecknas av förmågan att kemiskt dela en molekyl genom tillsats av vatten. Det finns många tester som används vid bakteriell identifiering som involverar testning för hydrolys av specifika ämnen. Dessa tester inkluderar hydrolys av stärkelse, lipider, kasein och gelatin. Grunden för dessa tester är att identifiera och avgöra om en mikrob har de rätta enzymerna och molekylerna för att bryta ner och använda dessa specifika molekyler som energikällor för celltillväxt.

Radioisotopiska metoder

Radioisotoper är specifika typer av isotoper som avger radioaktivitet. Isotoper av ett element varierar i antalet neutroner i deras kärnor. Inom området mikrobiologi har radioisotoper använts

Mikroelektroder

Elektroder kännetecknas av ett system av elektriska ledare som används för att få kontakt med en icke-metallisk del av en krets. När det gäller mikrobiologi och bakteriell identifiering, används mikroelektroder vanligtvis för att identifiera patogena bakterier i många miljöer. Mikroelektroderna har förmågan att fungera som biosensorer och detektera specifika biologiska komponenter i mikrober.


Titta på videon: How Radioactive Isotopes Track Biological Molecules (December 2022).