Andra

Eukaryota cellerEucharion Cell: Komplex cellorganisation och True Nucleus

Vad de är (definition)

Eukaryota celler, även kallade eukaryota celler, är de som har en definierad kärna (sann kärna) genom ett kärnmembran.

Huvudfunktioner:

- De har organeller inuti med väl definierade funktioner.

- Har individualiserad kärna omgiven av ett kärnmembran (bibliotek).

- Närvaro av genetiskt material i kärnan.

- Plasmamembran: dubbelskikt av lipoprotein.

- Antikroppen är ett glykoprotein.

Eukaryota celler finns i:

- Djur (inklusive människor)

- Grönsaker

- Svampar

- Protozoer

Visste du det

Huvudskillnaden mellan en eukaryotcell och en prokaryotcell är att den första typen har en sann och avgränsad kärna med närvaron av genetiskt material, medan i den andra typen är detta genetiska material spridda över cytoplasma.

Video: Den eukaryota cellens uppbyggnad (September 2020).