Information

Fallstudie: Cystisk fibros - CER - Biologi

Fallstudie: Cystisk fibros - CER - Biologi


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Del I: Ett fall av cystisk fibros

Dr. Bebisens föräldrar hade tagit med sig unga Zoey till akuten eftersom hon hade lidit av en kronisk hosta. Dessutom sa de att Zoey ibland skulle "väsa" mycket mer än de trodde var normalt för ett barn med förkylning. Vid ankomsten till akuten noterade den behandlande barnläkaren att det fanns saltkristaller på Zoeys hud och ringde till Dr. Weyland misstänkte att baby Zoey kan lida av cystisk fibros.

CF drabbar mer än 30 000 barn och unga vuxna i USA. Det stör den normala funktionen hos epitelceller - celler som utgör svettkörtlarna i huden och som också kantar passagerna inuti lungorna, bukspottkörteln och matsmältnings- och reproduktionssystemen.

Den ärvda CF-genen styr kroppens epitelceller att producera en defekt form av ett protein som kallas CFTR (eller cystisk fibros transmembrankonduktansregulator) som finns i celler som kantar lungorna, matsmältningskanalen, svettkörtlarna och genitourinary system.

När CFTR-proteinet är defekt kan inte epitelceller reglera hur kloridjoner passerar över cellmembranen. Detta stör balansen mellan salt och vatten som behövs för att upprätthålla en normal tunn beläggning av slem inuti lungorna och andra passager. Slemmet blir tjockt, klibbigt och svårt att flytta och kan resultera i infektioner från bakteriell kolonisering.

  1. "Ve det där barnet som när det kyssts på pannan smakar salt. Han är förhäxad och kommer snart att dö" Detta är ett gammalt talesätt från 1700-talet och beskriver ett av symptomen på CF (salt hud). Varför tror du att spädbarn i modern tid har bättre chanser att överleva än spädbarn på 1700-talet?
  2. Vilka symtom leder Dr Weyland till hans första diagnos?
  3. Tänk på grafen över infektioner, vilken organism förblir relativt konstant i antal under en livstid. Vilken organism påverkar troligen baby Zoey?
  4. Vad tror du är den farligaste tidsperioden för en patient med CF? Motivera ditt svar.

Del II: CF är en störning i cellmembranet.

Föreställ dig en dörr med nyckel- och kombinationslås på båda sidor, bak och fram. Föreställ dig nu att du försöker låsa upp den där dörren med ögonbindel. Detta är utmaningen för David Gadsby, Ph.D., som i flera år kämpat för att förstå den mycket intrikata och ovanliga cystisk fibros kloridkanalen - en cellulär dörröppning för saltjoner som är defekt hos personer med cystisk fibros.

Hans fynd, rapporterade i en serie av tre nya artiklar i Journal of General Physiology, beskriver typen och ordningen av molekylära händelser som krävs för att öppna och stänga portarna till cystisk fibroskloridkanalen, eller som forskare kallar det, transmembranet cystisk fibros. konduktansregulator (CFTR).

I slutändan kan forskningen ha medicinska tillämpningar, men ironiskt nog inte troligt för de flesta patienter med cystisk fibros. Eftersom två tredjedelar av patienterna med cystisk fibros misslyckas med att producera cystisk fibroskanalen helt och hållet, förväntas ett botemedel för de flesta bli resultatet av forskning inriktad på att ersätta den förlorade kanalen.

5. Föreslå en molekylär fix för en muterad CFTR-kanal. Hur skulle du rätta till det om du hade förmågan att mixtra med det på molekylär nivå?

6. Varför skulle behandling som riktar sig mot CFTR-kanalen inte vara effektiv för 2⁄3 av de med cystisk fibros?

7. Svettkörtlar kyler kroppen genom att släppa ut svett (svett) från de nedre hudlagren till ytan. Natrium och klorid (salt) hjälper till att transportera vatten till hudens yta och återupptas sedan i kroppen. Varför har en person med cystisk fibros saltsmakande hud?

Del III: Ingen cell är en ö

Liksom människor behöver celler kommunicera och interagera med sin omgivning för att överleva. Ett sätt de går tillväga för detta är genom porer i deras yttre membran, kallade jonkanaler, som ger laddade joner, såsom klorid eller kalium, med sina egna personliga cellulära dörröppningar. Men jonkanaler är inte som öppna dörrar; istället är de mer som gateways med högsäkerhetslås som öppnas och stängs för att noggrant kontrollera passagen av sina respektive joner.

I fallet med CFTR reser kloridjoner in och ut ur cellen genom kanalens skyddade por som ett sätt att kontrollera flödet av vatten in och ut ur cellerna. Hos patienter med cystisk fibros är denna känsliga salt/vattenbalans störd, mest framträdande i lungorna, vilket resulterar i tjocka slemskikt som så småningom leder till livshotande infektioner. Nedan visas flera mutationer kopplade till CFTR:

MutationBeskrivning
Klass IGen innehåller en stoppsignal som hindrar CFTR från att göras.
Klass IICFTR görs, men når inte cellmembranet.
Klass IIICFTR är gjord och på rätt plats, men fungerar inte normalt.
Klass IVKanal flyttar inte ämnen effektivt eller alls.
Klass VCFTR tillverkas i mindre kvantiteter än normalt.

8. Vilken mutation tror du skulle vara lättast att korrigera. Motivera ditt svar.

9. Tänk på vad du vet om proteiner, varför spelar proteinets "veckning" någon roll?

Del IV: Öppen sesam

Bland de många jonkanalerna i cellmembran finns det två huvudtyper: spänningsstyrda och ligandstyrda. Spänningsstyrda kanaler triggas att öppna och stänga sina dörrar av förändringar i den elektriska potentialskillnaden över membranet. Ligand-gated kanaler, däremot, kräver en speciell "nyckel" för att låsa upp sina dörrar, som vanligtvis kommer i form av en liten molekyl.

CFTR är en ligand-gated kanal, men det är en ovanlig sådan. Dess "nyckel" är ATP, en liten molekyl som spelar en avgörande roll i lagring och frigöring av energi i celler i kroppen. Förutom att binda ATP, måste CFTR-kanalen klippa en fosfatgrupp - en av tre "P" - från ATP-molekylen för att fungera. Men när, var och hur ofta denna avgörande händelse äger rum har förblivit oklar.


10. Jämför verkan av den ligandstyrda kanalen med hur ett enzym fungerar.

11. Tänk på modellen av membrankanalen, vad kan gå fel för att förhindra att kanalen öppnas?

12. Var genereras ATP i cellen? Hur kan ATP-produktion påverka symtomen på cystisk fibros?

13. Märk bilden nedan för att visa hur den ligandstyrda kanalen för CFTR fungerar. Inkludera en sammanfattning.

Del V: Kan en drog behandla Zoeys tillstånd?

Dr. Weyland bekräftade att Zoey har cystisk fibros och kallade in föräldrarna för att prata om potentiella behandlingar. "Goda nyheter, det finns två experimentella läkemedel som har visat sig lovande hos CF-patienter. Dessa läkemedel kan hjälpa Zoey att rensa bort slemmet från hans lungor. Tyvärr fungerar inte drogerna i alla fall.” Läkaren gav föräldrarna litteratur om drogerna och bad dem att överväga att anmäla Zoey till prövningar.

De experimentella läkemedlen

Ivacaftor TM är en potentiator som ökar CFTR-kanalens öppningstid. Vi vet från cellodlingsstudierna att detta ökar kloridtransporten med så mycket som 50 % från baslinjen och återställer den närmare vad vi skulle förvänta oss att observera i vildtyps-CFTR. I grund och botten ökar läkemedlet CFTR-aktiviteten genom att låsa upp porten som möjliggör ett normalt flöde av salt och vätskor.

I tidiga studier behandlades 144 patienter, som alla var över 12 år, med 150 mg Ivacaftor två gånger dagligen. Den totala behandlingen var 48 veckor. Diagram A visar förändringar i FEV (forcerad utandningsvolym) hos individer som använder läkemedlet jämfört med placebo. Diagram B visar koncentrationer av klorid i patientens svett.


14. Vad är FEV? Beskriv hur en läkare kan mäta FEV.

15. Varför tror du att det var viktigt att ha placebo i båda dessa studier?

16. Vilken graf tror du ger det mest övertygande beviset för effektiviteten av Ivacafor?
Försvara ditt val.

17. Ta en titt på de mutationer som kan uppstå i cellmembranproteinerna från del III. För vilken mutation gör du
tror du att Ivacaftor kommer att vara mest effektiv? Motivera ditt svar.

18. Skulle du anmäla Zoey till kliniska prövningar baserat på bevisen? Vilka bekymmer skulle en förälder ha tidigare
överväger ett experimentellt läkemedel?

Del VI: Zoeys mutation

Dr Weyland ringer en vecka senare för att informera föräldrarna om att genetiska tester visar att Zoeys kromosomer visar att hon har två kopior av F508del-mutationen. Denna mutation, även om den är den vanligaste typen av CF-mutation, är också en som är svår att behandla med bara Ivacaftor. Det finns fortfarande några behandlingsalternativ.

Lumacaftor

Hos personer med den vanligaste CF-mutationen, F508del, hindrar en rad problem CFTR-proteinet från att ta sin rätta form och nå sin rätta plats på cellytan. Cellen känner igen proteinet som inte normalt och riktar sig mot det för nedbrytning innan det når cellytan. För att behandla detta problem måste vi göra två saker: först ett medel för att få upp proteinet till ytan, och sedan ivacaftor (VX-770) för att öppna upp kanalen och öka kloridtransporten. VX-809 har identifierats som ett sätt att hjälpa till med transporten av proteinet till cellytan. När VX-809 tillsätts till ivacaftor (nu kallad Lumacaftor) kommer proteinet upp till ytan och ökar också i kloridtransport genom att öka kanalöppningstiden.

I tidiga försök gjordes experiment in vitro, där studier gjordes på cellkulturer för att se om läkemedlen skulle påverka de proteiner som cellen tillverkar. Allmänna observationer kan göras från cellerna, men läkemedel kanske inte fungerar på en individs fenotyp. En ny typ av forskning använder ex-vivo-experiment, där rektala organoider (mini-guts) odlades från rektala biopsier av patienten som skulle behandlas med läkemedlet. Ex-vivo-experiment är personlig medicin, varje person kan ha olika korrigerare och potentiatorer utvärderade med sina egna rektala organoider. Diagrammet nedan visar hur varje läkemedel fungerar för 8 olika patienter (#1-#8)

19. Jämför ex-vivo-försök med in vitro-försök.

20. En graf, märk gruppen som representerar Ivacaftor och Lumacaftor. Vad är skillnaden mellan dessa två droger?

21. Fyll i ett CER-diagram. Om profilen märkt #7 är Zoey, rangordna de möjliga läkemedelsbehandlingarna i ordning efter deras effektivitet för hennes mutation. Det här är ditt ANSVAR. Lämna BEVIS för att stödja ditt påstående. Ge REASON som förklarar varför denna behandling skulle vara mer effektiv än andra behandlingar och varför det som fungerar för Zoey kanske inte fungerar för andra patienter. Det är här du knyter grafen ovan till allt du har lärt dig i det här fallet. Bifoga en sida.


Cystisk fibros

Denna PowerPoint-drivna, vända fallstudie börjar med en kort video om en kvinna som led av cystisk fibros (CF) på 1970-talet, en vän till huvudförfattaren, som hon träffade på college och som dog i tjugoårsåldern. Hooked av denna personliga berättelse gräver eleverna sedan ner i genetiken och biologin av cystisk fibros när de lär sig om skillnaden mellan dominanta och recessiva gener, gör Punnett-rutor som visar olika typer av arv, skiljer mellan sannolikhet och faktiska tal, skiljer på typer av mutationer. , och lär dig om de opportunistiska infektioner som CF-patienter ofta ger efter för. Studenter avslutar fallet med att titta på ytterligare två videor om bröstkompressionsmaskiner och den samtida förväntade livslängden för patienter med CF. Utöver det vetenskapliga innehåll som presenteras i ärendet hoppas man att eleverna kommer att känna empati med, och motiveras av, ungdomarna som presenteras i videorna när de kämpar med en mycket verklig, obotlig sjukdom som är djupt rotad i genetiken.


METODER

Ämnen

Sedan 1965 har uppgifter om alla patienter som hänvisats till vuxenenheten vid Royal Brompton Hospital (RBH London, Storbritannien) och bekräftats ha CF lagts in i en databas. Diagnosen baseras på kliniska drag och ett positivt svettnatrium- (>70 mmol·L −1 ) eller klorid- (>60 mmol·L −1 ) test eller, i fall med ett borderline- eller negativt svetttestresultat, närvaron av en känd sjukdom -orsakar mutation på var och en CFTR gen, eller av en onormal mätning av nasal potentialskillnad. Patienter hänvisades som vuxna från en vuxen läkare eller av deras allmänläkare, eller direkt genom övergång från pediatriska kliniker (vid ~15 års ålder). Kliniska och demografiska detaljer samlas in vid den första konsultationen och uppdateras därefter vid årlig granskning.

Vi studerade endast patienter med diagnosen CF före 17 års ålder. Dessa identifierades från databasen och klassificerades som fall eller kontroller enligt följande. Fall (långtidsöverlevande) var alla patienter med fullständiga uppgifter som hade uppnått 40 års ålder utan transplantation senast den 31 december 2004. Kontroller valdes ut från alla patienter med fullständiga uppgifter som hade dött före 30 års ålder eller krävde transplantation vid <30 års ålder senast den 31 december 2004. Vi uteslöt kontroller (n = 27) som hade dött av en icke-CF-relaterad orsak (t.ex. trafikolycka).

80 fall och 400 kontroller identifierades från den ursprungliga populationen. För att säkerställa att fall och kontroller var likartade när det gäller födelseperioden, eftersom det är troligt att detta skulle ha påverkat typen av vård som erhölls, matchades fallen efter födelsedatum (±365 dagar) till alla kvalificerade kontroller. Av de 80 identifierade fallen matchades 78 till minst en kontroll. Varje kontroll matchades med så många fall som var berättigade och kontroller kunde matchas till mer än ett fall. Av de 400 identifierade kontrollerna matchades 152 till minst ett fall.

Information om remisskälla, vårdnadshavares yrke, genotyp och kliniskt tillstånd (vikt, längd, lungfunktion, sputummikrobiologi, diabetesstatus, användning av pankreasenzymer, tidigare pneumothoracer, episoder av större hemoptys och antal tidigare sjukhusinläggningar eller antibiotikakurer) till och vid remiss insamlades från den initiala bedömningen på vuxenkliniken resterande data samlades in från årliga granskningar (störningar i skolan, antal skolprov på avancerad nivå (”A”) och antal syskon). Antibiotikabehandlingar före första besöket på vuxenkliniken kategoriserades som orala, aerosoliserade eller i.v.

Statistisk analys

Skillnader mellan fall och kontroller beskrevs av frekvenser och proportioner för kategoriska variabler, och medianer och interkvartilintervall för kontinuerliga variabler. Utveckling av CF-relaterad diabetes (CFRD) och förvärv av Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa och Haemophilus influenzae bedömdes utifrån om patienten utvecklade dessa tillstånd före 16 års ålder. Som sådan var analyser av dessa variabler begränsade till de som anlände till RBH vid 16 års ålder (69 fall och 109 kontroller). Fysiska mätningar vid initial bedömning, historia av antibiotikaanvändning och antal sjukhusinläggningar före initial bedömning var begränsade till de som anlände till RBH vid 15 års ålder (73 fall och 131 kontroller).

Vi använde sannolikhetsvägda logistiska regressionsmodeller för att bedöma sambandet mellan möjliga prediktorer och överlevnad till 40 års ålder (fallstatus). Med denna metod viktades kontrollerna enligt de fall som de matchades till, vilket gjorde fördelningen av matchningsvariabeln (födelsedatum) lika i båda grupperna. Varje kontroll viktades med summan, över dess matchade fall, av 1/(antal kontroller som fallet matchas till). Fallen tilldelades vikten 1. Modellresultaten presenteras som OR och 95 % KI. Eftersom patienterna överfördes till vuxenkliniken vid olika åldrar, justerades operationsavdelningar för fysiska åtgärder och sjukdomshistoria före initial bedömning (användning av antibiotika, tidigare sjukhusinläggningar, historia av pneumothorax och större hemoptys före initial bedömning) för ålder vid bedömning. Övriga ytor för fysiska åtgärder justerades också för sex. Analyser utfördes i SAS v9.1 (SAS Institute, Cary, NC, USA) eller STATA (StataCorp LP, College Station, TX, USA).

Etik

Alla patienter samtyckte till att deras anonymiserade data inkluderades i databasen för forskningsändamål. Studien godkändes av RBH:s forskningsetiska kommitté.


Kommentarer


Laguna Hills, CA
04/23/2021
Artikeln av Hwang et al. verkar endast vara för köp, så det här är inte användbart för studenter som går på en institution som inte köper åtkomst. FÖRFATTARENS SVAR: Fallstudien kan fortfarande användas utan förberedelseavsnittet. Alternativt kan du tilldela förberedelseavsnittet till studenter med bara artikeln i Doudna 2013 med öppen tillgång som vanligtvis tilldelas (https://doi.org/10.1038/495050a). I så fall är det bara att utelämna frågorna 4 och 5 från hemuppgiften som är specifika för Hwang et al. artikel. Alla andra läxfrågor kan besvaras genom att läsa Doudna 2013-artikeln.

© 1999-2021 National Center for Case Study Teaching in Science, University at Buffalo. Alla rättigheter förbehållna.


Sjukdomen beskrevs första gången på 1930-talet. Den tidigare artikeln antogs vara publicerad av den schweiziska barnläkaren Dr. Fanconi som kallade pankreasförändringar hos barn för "lsquoceliac syndrome" (Fanconi et al., 1936, s. 753-756). Under denna tid rapporterades sjukdomens kliniska manifestation i form av pankreatisk malabsorption som ansågs bero på pankreasavvikelser med bevis från histologiska förändringar vid obduktion (Parmalee, 1935, s. 1418-1428 Hess and Sapphire, 1935, s. 1- 13). En annan viktig klinisk egenskap inkluderade allvarliga andningsproblem hos drabbade barn.

En annan betydande rapport om förändringar i bukspottkörteln med egenskaper som är kompatibla med cystisk fibros kom från Margaret Harper från Sydney, som rapporterade medfödd steatorré på grund av bukspottkörteldefekt (Harper, 1938, s. 45-56). Men att beskriva cystisk fibros som en separat klinisk enhet går till Dr. Dorothy Andersen som beskrev neonatal tarmobstruktion, respiratoriska komplikationer och karakteristisk pankreashistologi i sin rapport från 1938 (Andersen, 1938, s. 344-399). Hon kallade det den &lsquofibrocystiska sjukdomen i bukspottkörteln.

På fyrtiotalet erkändes det som en generaliserad störning som drabbade andra organ än bukspottkörteln. Dr. Sydney Farber, som myntade termen "lsquomucoviscidosis" för tillståndet, sammanfattade noggrant de sekundära konsekvenserna av cystisk fibros för att orsaka igensättning av luftvägarna genom tjockt slem, sekundär stafylokockinfektion och misslyckande av korrekt smörjning av cilierat epitel (Farber, 1943, s. 827-833). Cystisk fibros är en autosomal recessiv störning. Vid autosomala recessiva störningar måste två kopior av en onormal gen finnas i en av de första 22 nonsex- eller autosomala kromosomerna för att utveckla sjukdomen.

Det första förslaget om att cystisk fibros är en ärftlig sjukdom kom från Philip Howard, som granskade bukspottkörtelns familjära förekomst av bukspottkörtelns fibrocystiska sjukdomar.


Fallstudie av cystisk fibros

1. Texten nämner att CF påverkar alla exokrina funktioner i kroppen samt lungkomplikationer, och kan leda till döden under vuxenåren. Genom att använda webbplatsen för cystisk fibros Foundation (www.cff.org (länkar till en extern webbplats.)Länkar till en extern webbplats.), lista de viktigaste effekterna på matsmältningsförändringarna i bukspottkörteln, levern och tjocktarmen i de med CF.

2. Läs följande fallstudie och skriv vad Miriams kostkur följer.

MIRIAM – En fallstudie av cystisk fibros

Min systerdotter, Miriam, föddes i april 1996. Vid 6 pounds 12 ounces hade hon svårt att gå upp i vikt efter att hon föddes. Faktum är att den vid ett tillfälle sjönk till 6 pund.

Efter en period på sjukhus i december 1996, när hon led av bronkit, trodde man att hon hade astma men min svägerska började redan misstänka att Miriam hade cystisk fibros. Det fanns ingen annan förklaring till symptomen som Miriam hade.

Så småningom fick Miriam ett "svetttest" och det bekräftades att hon hade cystisk fibros. Både Tim och Sue är bärare – vilket är hur de omedvetet förde vidare den felaktiga CF-genen till Miriam.

Inte förr hade Miriams CF diagnostiserats, strax innan hon var ett år gammal, förrän det medicinska stödet satte igång. Familjen hade möten med alla medlemmar i CF-teamet – en läkare, en sjuksköterska, en socialsekreterare, en sjukgymnast och en dietist.

Miriam närmar sig nu fem år. Innan hon går till skolan på morgonen har hon runt 30 minuter med inhalatorer och sjukgymnastik. Till varje måltid måste hon äta ett antal 𠇌reons”, blandade med sin mat, som hjälper henne att smälta sin mat. Hon måste äta en diet med hög fetthalt och hög kalori.

På kvällen har hon ytterligare 40 minuter med inhalatorer, sjukgymnastik och nebulisatorer. Hon måste då ta en mängd olika antibiotika, fluor och vitaminer.

Inte överraskande har alla dessa mediciner biverkningar – Miriam kan vara ganska hyperaktiv, hon är alltid varm och det tar lång tid för henne att somna varje natt.

Var nionde vecka förs Miriam till CF-mottagningen. När Miriam har en särskilt allvarlig infektion är det nödvändigt för henne att åka in på sjukhus för att få en kur med intravenös antibiotika. Hotet om infektion är ett ständigt - ständig fara. För att motverka risken för korsinfektion finns det individuella bås på CF-mottagningen och strikta hygienkrav gäller. Miriam kan inte leka eller blanda med andra barn med CF.

Allt detta har oundvikligen en stor inverkan på familjen. Varje gång de åker på semester – hur kort som helst – måste alla droger och utrustning tas med dem. Om de går ut för dagen, eller när de är på semester, måste Miriams dagliga fysiorutin varje morgon och kväll vara inpassad – vilket innebär att inga tidiga startar och ingen avslutning sent.

3.  Använd informationen från kapitel 13 och formeln nedan, fyll i frågan a-c.

EER för flickor 9 till 18 år

EER = 135,3 – (30,8 ´ ålder [y]) + PA ´ (10,0 ´ vikt [kg] + 934 ´ höjd [m]) + 25 kcal

PA = 1,00 om PAL beräknas vara ≥ 1,0 < 1,4 (sittande)*

PA = 1,13 om PAL beräknas vara ≥ 1,4 < 1,6 (låg aktiv)

PA = 1,26 om PAL beräknas vara ≥ 1,6 < 1,9 (aktiv)

PA = 1,42 om PAL beräknas vara ≥ 1,9 < 2,5 (mycket aktiv)

a. Beräkna det uppskattade näringsbehovet för en 10-årig kvinna med cystisk fibros som väger 62 pund och är 51 tum lång och anses vara lågaktiv.

b. Det uppskattade kaloribehovet för en individ med cystisk fibros är två till fyra gånger den vanliga rekommendationen. Hur skulle man veta den lämpliga kalorinivån att rekommendera initialt?

4. Vad har du lärt dig om behandling av CF?

5. (Valfritt, en extra poäng) Läs artikeln, �regiver Coping, Mental Health and Child Problem Behaviors in Cystic Fibrosis: A Cross-Sectional Study,”  Jane Sheehan, Int.J. Behav. Med. (2014) 21:211�. Uppsatsens tes är att vårdgivarens copingstrategier är relaterade till CF-barnets hälsa.

a. Fyll i tabellen nedan och definiera egenskaperna som anges i uppsatsen för a Proaktiv਎ller anpassningsbar਌opingstrategi och en undvikande਎ller passive copingstrategi.

CF-beteendeproblem Proaktiv/anpassningsbar Undvikande/Passiv

b. Vilka är de övergripande resultaten av de två copingstrategierna för barnets hälsa?

Letar du efter anpassad tjänst för uppsatsskrivande eller till och med tjänster för avhandling? Begär bara för vår skriva min papperstjänst, så matchar vi dig med den bästa uppsatsförfattaren i ditt ämne! Med ett exceptionellt team av professionella akademiska experter inom ett brett spektrum av ämnen kan vi garantera dig en oöverträffad kvalitet på specialskrivna uppsatser.

Varför anlita Collepals.com-författare för att göra ditt papper?

Kvalitet - Vi är erfarna och har tillgång till gott om forskningsmaterial.

Vi skriver plagiat Gratis innehåll

Konfidentiellt - Vi delar eller säljer aldrig din personliga information till tredje part.

Support-chatta med oss ​​idag! Vi väntar alltid på att svara på alla dina frågor.

Relaterade inlägg

5.1 Uppdrag: Läsning och sanering ? Komma igång Titta på videorna och öva på att använda pr

Kapitel 1 Vad menar författarna med ?sexuell intelligens?? Var noga med att diskutera de fyra komponenterna a

Skicka ett svar på följande fråga i diskussionsforumet och svara på en av dina klasskamrater?

Varför välja oss

Bästa tjänster för skrivning av uppsatser - Få läxuppsats av hög kvalitet till rabatterade priser

Med risk för att låta oblygsamma måste vi poängtera att vi har ett elitlag av författare. Vårt är inte en samling individer som är bra på att söka information på Internet och sedan bekvämt skriva om informationen som erhållits för att knappt slå Plagiat Software. Vem kan inte göra det?

Våra skribenter har en stark akademisk bakgrund med avseende på sina författarområden. En uppsats om historia kommer endast att hanteras av en författare som är utbildad inom det området. En uppsats om hälso- och sjukvård kan endast behandlas av en skribent som är kvalificerad i hälso- och sjukvårdsfrågor. Examensarbeten kommer endast att hanteras av magisterexamensinnehavare medan avhandlingar strikt kommer att hanteras av doktorander. Med ett sådant system behöver du inte oroa dig för kvaliteten på arbetet. Kvalitet är inte bara ett alternativ, det är det enda alternativet. Vi anställer inte bara författare, vi anställer proffs.

Vi har författare spridda inom alla områden inklusive men inte begränsat till filosofi, ekonomi, affärer, medicin, omvårdnad, utbildning, teknik, turism och resor, ledarskap, historia, fattigdom, marknadsföring, klimatförändringar, social rättvisa, kemi, matematik, litteratur, Redovisning och statsvetenskap.

Våra skribenter är också välutbildade för att följa kundens instruktioner samt följa olika skrivstrukturer för konventionella skrivstrukturer enligt efterfrågan på specifika artiklar.

De är också väl bevandrade med citeringsstilar som APA, MLA, Chicago, Harvard och Oxford som kommer till användning under förberedelserna av akademiska uppsatser.

De har också oöverträffad skicklighet i att skriva språk vare sig det är brittisk engelska eller amerikansk engelska med tanke på att de är engelska som modersmål. Du behöver inte heller oroa dig för logiskt tankeflöde, meningsstruktur eller korrekt användning av fraser.

Våra skribenter är inte heller sådana som dekorerar artiklar med onödiga utfyllnadsord. Vi respekterar dina pengar och viktigast av allt ditt förtroende för oss. I skrift kommer vi att vara exakta och raka och fylla pappret med innehåll i motsats till ord som syftar till att slå ordantalet.

Vårt skiftsystem ser också till att du får fräscha skribenter varje gång du skickar ett jobb. Detta hjälper till att övervinna yrkesrisker till följd av trötthet. Därför kommer kvaliteten konsekvent att vara i topp.

Från våra skribenter förväntar du dig ett bra kvalitetsarbete, vänlig service, snabba leveranser och efterlevnad av kundens krav och specifikationer.

När du har skickat in dina skrivförfrågningar kan du ta en promenad medan du väntar på att vårt all-star team av skribenter och redaktörer ska skicka in arbete av högsta kvalitet.

Hur vår webbplats fungerar

Få en uppsats från oss

College Essays är den största affiliate- och testbanken för WriteDen. Vi anställer skribenter från hela världen med målet att ge de bästa uppsatserna till våra kunder.

Våra skribenter hjälper dig att skriva alla dina läxor. De kommer att skriva dina papper från grunden. Vi har också ett team av redaktörer som läser varje tidning från våra skribenter bara för att se till att alla tidningar är av HÖG KVALITET OCH PLAGIAT GRATIS.

Steg 1
För att göra en beställning behöver du bara klicka på BESTÄLL NU så leder vi dig till vår beställningssida. Fyll sedan i vårt beställningsformulär med alla dina uppdragsinstruktioner. Välj din deadline och betala för ditt papper. Du kommer att få det några timmar innan din fastställda deadline. Deadline sträcker sig från 6 timmar till 30 dagar.

Steg 2
När vi är klara med att skriva ditt papper kommer vi att ladda upp det till ditt konto på vår webbplats och även skicka en kopia till din e-post.

Steg 3
När du har mottagit ditt papper, granska det och om några ändringar behövs kontakta oss omedelbart. Vi erbjuder obegränsade revisioner utan extra kostnad.

Är det säkert att använda våra tjänster?
Vi säljer aldrig papper vidare på denna sida. Det betyder att du efter ditt köp får en originalkopia av ditt uppdrag och du har alla rättigheter att använda papperet.

Priser och rabatter
Vårt pris varierar från $8-$14 per sida. Om du har ont om budget, kontakta vår Live Support för en rabattkod. Alla nya kunder är berättigade till 20 % rabatt på sin första beställning. Vår betalningsmetod är säker och säker.
Observera att vi inte har förskrivna svar. Vi behöver lite tid för att förbereda en perfekt uppsats åt dig.


Titta på videon: Cystisk Fibrose fra top til tå - Bakterier og infektion (Februari 2023).