Andra

NeuronerNeuron: nervcellen i människokroppen

Vad de är (definition)

Neuroner är nervceller som spelar rollen för att driva nervimpulser. Dessa specialiserade celler är därför de grundläggande enheterna i systemet som bearbetar information och stimuli i människokroppen.

Egenskaper och funktioner hos neuroner

- Neuroner har tre huvuddelar: dendriter (där mottagandet av information sker är det en receptordel i neuronet); cellkropp (ansvarig för att integrera information) och axoner (transporterar nervimpulsen från en neuron till en annan eller från en neuron till en körtel eller muskelfiber).

- Neuroner har grenade extremiteter (del av dendriterna).

- Överföring av nervimpulser mellan nervceller eller från en neuron till en annan celltyp sker genom en fysisk-kemisk reaktion.

synaps

Synapsen är kontaktpunkten (kommunikation) mellan två nervceller. Nervimpulsöverföring vid synapser sker tack vare neurotransmittorer. Dessa är biomolekyler (kemikalier) som produceras av nervceller och lagras i synaptiska vesiklar (fickor närvarande i axonerna).

kuriosa:

En vuxen människa har cirka 85 miljarder nervceller i kroppen.

Den gren av biologi som studerar nervsystemet kallas neurovetenskap.

Den gren av medicinen som studerar störningar i nervsystemet kallas neurologi.

Senast granskad: 19/12/2018

___________________________________
Av Elaine Barbosa de Souza
Grundstudent i biologiska vetenskaper, Methodist University of São Paulo.

Video: Nervcellens anatomi och funktion (September 2020).